|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

codebook information

generate SPSS syntax file for values and labels view the list of tables view the entire codebook

28Protocol 3
description
commentsAanwijzingen bij de invoer van gegevens, vanaf september 2009:

Kwaliteitscontrole over Protocol 3 follow-up en eenmalige vragenlijst (sept.09)

Bij eenmalige vragenlijst:

Vraag 6: Heb je deze opleiding voltooid met een diploma? Certificaat telt hier niet mee. Ook half afgeronde opleidingen met een certificaat niet. Alleen diploma’s!

Vraag 12 en 13: Heb jij seksueel contact gehad in de gevangenis toen je de laatste keer zat? Zo ja, met een man of met een vrouw? Antwoord kloppen niet!! Gerben Rienk vragen om te veranderen. Bij drugsgebruikvragen nr.12+13 klopt het wel!

Vraag 23: Heb je ooit geel gezien of hebben anderen tegen je gezegd dat je geel zag sinds je bent gestart regelmatig harddrugs te gebruiken? Als kind telt niet. Het telt vanaf hij/zij is gestart regelmatig harddrugs te gebruiken.

Vraag 29: Wat is het geslacht van deze kinderen? Als het kind omgebouwd is, wel antwoord opschrijven? Kwam nog niet voor, als het zo veer is moet je uitgaan van het geslacht bij de geboorte.

Drugsvragenlijst:

Uitslagdatum invullen: als ik de uitslag eerder geef, dan moet ik dat ook zo opschrijven. Het is van belang, omdat het weten van de uitslag het risicogedrag kan beïnvloeden.

Vraag 1: Wat voor onderdak heb je meestal gehad sinds het vorige bezoek?
Opmerking: Een pension hoeft niet perse begeleid te zijn.

De volgende vragen 2-7 over inkomen; ligt wel gevoelig ivm sociale uitkering. Als vpk hebben de deelnemers medisch vertrouwen in ons, maar al deze vragen komen kan dat wel nog wantrouwen opweken. Sommige deelnemers zijn ook bang om te antwoorden, denken dat ze in problemen kunnen komen daardoor. (b.v minder uitkering krijgen etc.) De reden waarom wij deze vragen stellen is, omdat geldstromen ook invloed heeft op het risicogedrag.

Vraag 2: Heb je gewerkt voor loon (in de afgelopen 30 dagen)? Vrijwilligers werk waarbij ze als vergoeding klein beetje geld krijgen telt wel me. Reiskostenvergoeding telt niet me.

Vraag 4: Heb je een sociale uitkering gehad (in de afgelopen 30 dagen)? WAO, AOW (als je oud bent), WW (werkloosheid), en DWI zijn sociale uitkeringen.

Vraag 5: Heb je inkomsten gehad uit illegale activiteiten? Hord bedelen ook hierbij? JA.
Wat hoort alles bij illegale activiteiten? Zwart werk hoeft niet altijd illegaal te zijn, ligt eraan wat voor werk het is.

Drugs-tabel:
Vraag 30+31: Heb jij cocaine gebruikt sinds het vorige bezoek? (Notulen van 21-4-09) Valt crack onder cocaine? Ja, crack is een versneden vorm van cocaine.

Vraag 50: Heb jij alcohol gebruikt sinds het vorige bezoek? Cave: bij antwoord bier, doorvragen of hij/zij gewoon bier of extra sterk bier ( bijvoorbeeld: Trippel = 3keer zo sterk als gewoon bier) drinkt. Jonge Jenever heeft 35%vol, dat is 1 liter fles. Voor elk soort alcoholisch drank is er een glas bepaald glas voor. Dat wil zeggen, dat elk glas de zelfde hoeveelheid alcohol inhoud. Bij het interview uitvragen welk alcohol zij drinken en in welk glas.

Vraag 35: Amfetamines gebruikt sinds het vorige bezoek? (Notulen van 3-3-09) Ritalin medicatie hoort bij amfetamine als drugs (drugsvragenlijst) als deelnemer het NIET op medische indicatie inneemt. Anders hoort het bij medicatie en wordt gecodeerd bij de medische anamnese.

Vraag 37+38: Heb je kalmerende pillen, slaappillen (tranquillizer, barbituraten) gebruikt afgelopen periode sinds het vorige bezoek? Marjolein en Laura hebben besproken, dat ook de medicatie die door de huisarts zijn voorgeschreven hier opgeschreven moeten worden. Dus niet alleen als deelnemers het zelf kopen en als drugs gebruiken.(Notulen van 3-3-09) Antidepressiva en antipsychoticum horen NIET bij tranquillizers, maar worden gecodeerd bij medische anamnese. (Notulen van 21-4-09) Medicatie Haldol valt nu onder antipsychoticum. In prot.3 is dit al juist gerubriceerd.Spuitvragen:

Vraag 19+20: Is er in de afgelopen periode een aantal aanééngesloten weken geweest, waarin je niet hebt gespoten? Als iemand 3 weken clean bleef, dan weer gebruikt en later nog eens 6weken clean was, telt 6weken! Het is niet de bedoeling die weken bij elkaar op te tellen.

Seksueel gedrag vragenlijst:

Vraag 1: Heb je momenteel een vaste partner of heb je in de periode sinds het vorige bezoek een vaste partner gehad? Deelnemer is al 2jaar niet geweest, zegt, dat hij 2 vaste partner had en nu nieuwe partner heeft. Hoe schrijf ik dat het beste op om geen informatie te missen? Meest recente partner opschrijven. Je verkomt het niet om informatie te missen.

Vraag 16=19: Is je vaste partner op HIV/HCV getest in de periode sinds het vorige bezoek? Als partner eerder is getest en HCV positief is mis je die info bij deze vraag, dat klopt. Is ter kennis genomen.

Vraag 22, 24+26: Heb je vaginaal/anaal/orogenitaal seksueel contact gehad met je vaste partner? Deelnemer zegt, ja, maar hij/zij is niet klaar gekomen. Ja, deze antwoord telt me!

Vraag 30: Zo ja, hoeveel klantcontacten had je gemiddeld per maand in de periode sinds het vorige bezoek? Daarmee is bedoelt, hoeveel seks contact de deelnemer had en niet hoeveel verschillende klanten. Als deelnemer zegt, 3 seks contact hebben gehad in de periode sinds het vorige bezoek, aan is het antwoord 1 (minder dan 1 klant per maand is geen opzie!)

(Notulen van 3-3-09) Wat moet ingevuld worden als deelnemers zeggen, dat ze verkracht zijn. Is dat dan losse partners of prostitutie? Antwoord: doorvragen en als dat bij het werken (prostitutie) is gebuurt, hoort dat er daar bij. Is het zo maar op straat gebuurt, hoort dit bij losse partners.

Vraag 75: Heb je in de afgelopen periode (sinds het vorige bezoek) betaald voor seks met geld, drugs, goederen of onderdak? Vraag 76: Zo ja, hoe vaak gemiddeld per maand? Antwoord van man; nog geen eens een keer per maand, maar een keer in de afgelopen 4 jaar gebeurd. Ik heb 1 opgeschreven. Met Maarten afgesproken voortaan af te ronden naar “0”.

Medische anamnese:

Vraag 1: Ben je ernstig vermoeid geweest < een week in de periode sinds het vorige bezoek (zonder reden)? Chronische vermoeidheid en slaapapneu telt wel of niet mee.
Het ligt aan het antwoord van de deelnemer. Als hij/zij zegt, dat hij/zij meer vermoeid is dan anders zonder rede, dan telt het als “Ja”.
Als deelnemer zegt, ja ivm HCV, dan is dat een rede, dus telt niet.

Vraag 24: Heb je medicatie gebruikt, die door de een arts zijn voorgeschreven in de periode sinds het vorige bezoek? (Excl.medi voor HIV, HCV, TBC, anticonceptie en methadon). Tranquilizer en barbituraten tellen hier me, en ook op de drugstabel noteren!
In de periode sinds het vorige bezoek: is daarmee alleen medicatie bedoelt die nieuw zijn voorgeschreven? Nee, er worden altijd alle medicatie bij elk bezoek opgeschreven.

Vraag 30: Heb je methadon via een programma gekregen sinds het vorige bezoek? Bovenaan staat vet gedrukt: Methadon verstrekt in ziekenhuis of de gevangenis is NIET volgens een programma; de codering is dan: “000”. Tot heden is het met de code “2” ingevuld, want “000” staat niet als antwoordmogelijkheid, dus “000”negeren.

Vraag 36: Heb je sinds het vorige bezoek nog andere middelen verstrekt gekregen als vervanger voor heroine, cocaine of amfetamines? Volgends Laura en Marjolein worden in ziekenhuizen en gevangenis geen andere vervanger verstrekt dan methadon. Er zijn andere vervangers, maar die worden tot nu toe blijkbaar niet gebruikt.

Vraag 38: Ben je opgenomen geweest in een ziekenhuis in de periode sinds het vorige bezoek? Psychiatrie telt niet mee, moet medisch zijn. Ambulante behandeling telt niet mee, moet langer dan 24uur zijn of een nacht!?!
Opvragen van medische gegevens, zie voorwarden!

Vraag 40: Ben je bij de E.H.B.O geweest in de periode sinds het vorige bezoek?
Hier moeten geen medische gegevens opgevraagd worden?

Vraag 42: Ben je bij een huisarts of bij een andere arts geweest in de periode sinds het vorige bezoek? (b.v. een arts van de GGD, CAD of specialist van een ziekenhuis) Volgends Marjolein telt recept ophalen (van een medicatie, die hij al langer gebruikt) bij de huisarts niet me. Psychiaterconsult telt hier wel mee!

Vraag 43: Heb je in de periode sinds het vorige bezoek de zorg gehad voor eigen kinderen jonger dan 18jaar? Of juridisch of niet, dat doet er niet aan toe.

Vraag 49: Wat was de eerste dag van je laatste menstruatie? Deelnemer zij, dat ze nog bloedig vloeit. Wist niet goed of ze al in de overgang is of niet. Deelnemers vermoeden/inschatting opschrijven.
Ook wordt deze vraag bij elk bezoek herhaald, ook als, zoals de meeste vrouwen in het cohort de menopauze achter zich hebben. Dus dat is niet handig. Als de vragenlijsten digitaal worden, kan dat misschien aangepast worden.

Vraag 51: Indien geen of geen regelmatige cyclus; wat is de reden dat je geen regelmatige cyclus hebt? Antwoord opzie – de overgang, maar menopauze staat er niet bij. Zijn toch twee verschillende dingen? Klopt, in dit geval telt de overgang ook als postmenopauze mee.

Vraag 52: Heb je anticonceptie gebruikt in de periode sinds het vorige bezoek? Implanon, is niet als opzie, wordt wel af en toe gebruikt. Onder rubriek 7 (=anders) noteren. Als vrouw 2 verschillende anticonceptie gebruikt bijvoorbeeld; condoom en de prikpil kan alleen een antwoord ingevuld worden. Condoom gebruik wordt al bij de seksvragenlijst uitgevraagd, dus dan moet het andere anticonceptie middel opgeschreven worden.

Overige vragen:
Code 88 = weet niet, code 98 = onbekend. Ligt erg dicht bij elkaar. Welk verschil zit er in?
Het eerste is dat de deelnemer het niet weet, de onbekende versie, is als wij het niet weten, dat is al de deelnemer het niet wil zeggen.

resp. centreGGD


This form shows information about one or more codebooks. A codebook contains information about a dataset.
  • click on the name of codebook or on button 'content' to view all the information, i.e. all tables, fields and ranges
  • click on 'edit' to edit the general codebook information (only available if you have enough rights)