|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode1093
nametblHIV1SER
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptionStandaard Serologie HIV-1 gegevens
comment short
comment longIn de HIV1SER records worden gegevens over Standaard Serologie HIV-1 opgeslagen.

De STHIV1AB wordt bepaald op grond van de Optical Density en Cut Off van de Abbott screen test. De huidige testen zijn gevoeliger dan die uit het verleden. Daarom zijn alle seroconverters teruggetest. Voor een tiental bleek de seroconversie datum een bezoek eerder te liggen (zie 1.1) .

De antigeen concentraat waarde, zoals geregistreerd in AGCONC staat geregistreerd in PG/ml. De antigeen concentraat waarden van de periode 1 oktober 1988 tot 5 oktober 1992 zijn hiervoor herbere-kend: gedeeld door 5,75. Sinds 5 oktober 1992 wordt er in PG/ml ingevoerd.
De antigeen concentraat waarden, zoals tot 5 oktober 1992 verzameld, staan in OLDAGC.

Sinds 10 juni 1993 is de anti HIV-1 core op een andere wijze bepaald dan in de voorafgaande periode. Er wordt alleen een titer bepaald en geen status variabele. THIV1ABP vervangt THIVCO.
In november 1994 is er overgegaan op een andere wijze van bepaling. NODAHC, NCOAHC en NSTAHC vervangt THIVCO. Deze status variabele STAHC is niet vergelijkbaar met core status variabele uit het verleden. Op 10 juni 1993 stopt de berekening van ACSTAT en ACVOLG in het persoonsrecord, omdat deze core bepaling onvergelijkbaar is met de voorafgaande (zie 1.1).

Deze gegevens kunnen alleen worden opgeslagen als er een bijbehorend bezoek record aanwezig is.

Er is maximaal één hiv1ser record per bezoek record.
number of records31446
startdate22-okt-1984
stopdate17-feb-1999
resp. centreGGD
record16-jan-2001 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq