|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode1096
nametblLICHAAM
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptionLichamelijk onderzoek gegevens
comment short3.3 Lichaam
Lichamelijk onderzoek gegevens.
Codering van vragen is ± 15 mei 1989 veranderd. Gecodeerde waarden van voor die tijd zijn daarbij gehercodeerd (in TOTAAL.DBF).
M.i.v. 21-01-1991 zijn de volgende vragen komen te vervallen: M8, M15, M18, M4
comment longIn het LICHAAM record worden de gegevens van het lichamelijk onderzoek opgeslagen.
Deze gegevens kunnen alleen worden opgeslagen als er een bijbehorend bezoek record aanwezig is.

In de periode 1-10 '87 tot 10-12 '88 zijn de variabelen LONGA en BPERC verzameld en ingevoerd. Echter bij de conversieslagvan GCEI naar SARA zijn ze voor driekwart van de bezoeken in de genoemde perioden verdwenen. Op 18-02 '91 zijn al deze missings voorlopig op 0 gezet en zullen met de tijd gecontroleerd worden.

De variabelen hebben betrekking op de periode van het voorlaatste bezoek tot het huidige bezoek. Bij het eerste bezoek (numbez=1) hebben de variabele waarden geen betrekking op de voorafgaande periode, maar op de voorafgaande 5 jaar.

Er is maximaal één lichaam record per bezoek record.
number of records14230
startdate22-okt-1984
stopdate28-jan-1999
resp. centreGGD
record28-jun-2004 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq