|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode1102
nametblSDOSIS
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptionAnti-retrovirale middelen binnen studies.
comment short
comment longIn dit recordtype wordt het gebruik van anti-retrovirale middelen binnen studies geregistreerd. Naast anti-retrovirale middelen kan ook het gebruik van een placebo worden vastgelegd. Dit is met terugwerkende kracht voor de dubbelblinde studie gedaan.
Per studie kunnen één of meer dosis records worden aangemaakt. Het is dus mogelijk dosis wijzigingen te registreren. Als er sprake is van tijdelijk stop wordt als hoeveelheid 0 en als frequentie 0 geregistreerd.
De hoeveelheid wordt geregistreerd in de variabele HOEVEEL, wat staat voor eenheden per dag. Voor AZT, DDI, acyclovir en D4T is dit miligram, voor DDC en 3TC microgram.

Er zijn nul, één of meer records per studie record.
number of records1713
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record29-feb-2012 11:54
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq