|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode1316
nametblHCVSeroconversion
physical file d_data  (SQL Server 2005)
descriptionDatum van HCV seroconversie, zoals bepaald door Bart Grady.
NB dit zijn niet alle HCV positieven van het drugs-cohort
comment short
comment longDatum van HCV seroconversie, zoals bepaald door Bart Grady in 2009/2010. Seroconversie is bepaaald aan de hand van definitieve bestanden van collete (051124 definitieve bestand.sav) en velden uit tblDruDutchCuitslagen (HCVantiboddy, HCVRNAkwal, HCVTMAkwal, HCVGenotyp). Bart had 51 seroconverters in zijn studie. Op 6-7-2015 zijn hier 8 seroconverters aan toegevoegd. Waardoor het totaal aantal seroconverters op 59 komt (zoals in de studie van Charlotte). Deze 8 waren geexcludeerd uit de studie van Bart omdat ze onvoldoende follow-up of serum hadden om klaring van HCV te kunnen bepalen.
number of records106
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record6-jul-2015 00:00


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq