|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode172
nametblBEZOEK
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptioneen bezoek record voor elk bezoek: one record for each visit
comment short
comment longEr is een BEZOEK record voor elk bezoek dat een deelnemer brengt aan GG&GD.

Informatie over anamnese, lab tests, schriftelijke vragenlijsten etc. afgenomen bij een bezoek kan alleen worden opgeslagen als di bezoek record aanwezig is.

Elk bezoek heeft zijn eigen nummer (NUMBEZ). Deze nummering is oplopend, beginnend bij 1. Uitgangspunt is de bezoeknummering, zoals bij de GG&GD gehanteerd wordt.

Er worden verschillende soorten bezoek onderscheiden in AARDBZ.
Fictieve bezoeken zijn in het leven geroepen om informatie, die buiten een bezoek om verkregen is, op te slaan. Fictieve bezoeken krijgen bezoeknummer 0 toegekend. Zij worden van protocollaire bezoeken onderscheiden in AARDBZ.
Bij fictieve bezoeken wordt alleen informatie in het bezoekrecord opgeslagen. Er zijn geen onderliggende record types.

De CDC klasse wordt sinds 10-12-1988 systematisch ingevoerd.

Er zijn één of meerdere bezoek records per persoonsrecord.
number of records38844
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record16-jan-2001 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq