|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode175
nametblEVENTS
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptiongebeurtenissen, zoals infecties, neurol. aandoeningen en maligniteiten
comment short
comment longIn het EVENTS record wordt geregistreerd welke gebeurtenissen zich gedurende het vervolgen van de deelnemer optreden. Dit kunnen zijn infecties, neurologische aandoeningen en maligniteiten.

Sinds december 1988 worden de events op deze manier verzameld. Voor december 1988 werden er een beperkt aantal events verzameld in het voormalig infectie record. Al deze gegevens zijn ook opgenomen. Het betreft de volgende events:

HIV ( 0)
Campylobacter( 1)
EBV ( 17)
Giardasis ( 19)
Hepatitis A ( 22)
Hepatitis B ( 23)
HTLV-I ( 28)
HTLV-II ( 29)
Lues ( 33)
Shigellose ( 48)

De mogelijkheid bestaat om events te registreren, die na verlaten van de deelnemer uit de studie plaatsvinden. Van de deelnemers, die met reden uitval 23 "Wil niet vervolgd worden" of 21 "Verhuisd naar het buitenland " de studie verlieten wordt er geen verder informatie verzameld. Van de overige deelnemers vindt er een actieve follow-up met betrekking tot een eventuele AIDS diagnose en overlijden. Deelnemers, die niet te achterhalen zijn, krijgen op de datum van het laatste bezoek event 555 "Niet te achterhalen via de burgelijke stand".
Er is een klein aantal deelnemers, waarvan HIV test gegevens bekend zijn uit de periode voordat men in het cohortonderzoek kwam. Gegevens van voor de onderzoeksperiode zijn te vinden in event 101 "Laatste negatieve HIV test" en event 102 "Eerste positieve HIV test".

Deze gegevens worden per EVENT geregistreerd.

Er zijn nul, één of meerdere records per persoonsrecord.
number of records1179
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record16-jan-2001 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq