|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode182
nametblMONDLING
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptionMondelinge anamnese gegevens
comment short
comment longIn het MONDLING record worden de gegevens uit de mondelinge anamnese opgeslagen.

Deze gegevens kunnen alleen worden opgeslagen als er een bijbehorend bezoek record aanwezig is.

Voor 1 oktober 1987 werd er geen onderscheid gemaakt tussen genitale en anale herpes. Genitale of anale herpes voor die datum is in de variabele GENH ondergebracht. Met de interpretatie van de variabele GENH en ANAH dient daar rekening mee te worden gehouden.

De variabelen hebben betrekking op de periode van het voorlaatste bezoek tot het huidige bezoek. Bij het eerste bezoek (numbez=1) hebben de variabele waarden geen betrekking op de voorafgaande periode, maar op de voorafgaande 5 jaar.

Er is maximaal één mondling record per bezoek record.
number of records36456
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record16-jan-2001 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq