|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode188
nametblPERSOON
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptionPersoonsinfo en berekende variabelen, als hulpmiddel bij het opvragen van gegevens.
comment short
comment longHet PERSOON record bevat naast persoons informatie van deelnemers berekende variabelen, die als hulpmiddel dienen bij het opvragen van gegevens.
Deze berekende variabelen ABSTAT en VOLGAB, ACSTAT en VOLGAC, AGSTAT en VOLGAG, CD4STAT en VOLGCD4 worden met een achtergrond-procedure gegenereerd. De HIV-1 Antibody Status (ABSTAT) wordt berekend op moment van intree in de studie op grond van de uitslag van de eerste HIV-1 Antibody test (STHIV1AB) uit het HIV1SER record en kan de waarde 'normaal' (0) of 'fout at entry ' (2) aannemen. Als er bij een deelnemer met HIV-1 Antibody Status 'normaal' een positieve HIV-1 Antibody test wordt gevonden, is er sprake van conversie van goed naar fout. Bij zo'n conversie krijgt de HIV-1 Antibodystatus (ABSTAT) de waarde 1. Het moment van conversie wordt geregistreerd in de bijbehorende VOLGAB. Hierin staat het bezoeknummer behorend bij de bezoek-datum van de eerste positieve test.
Voor deelnemers met een positieve HIV-1 Antibody status wordt er op soort-gelijke wijze een Antigeen status, HIV-1 Anti-core status en de T4 status wordt berekend. De Antigeen status (AGSTAT) en Anticore status (ACSTAT) worden berekend op grond van de antigeen waarden (STAG) en core waarden (THIV1CO) uit het HIV1SER record. De T4 status wordt berekend op grond van de CD4 waarden uit het STDIMMUN record. De status variabelen (ACSTAT,AGSTAT en CD4STAT) kunnen als waarde aannemen:
0 = Normaal 1 = Conversie naar fout
2 = Fout 'at entry' 3 = Conversie naar normaal.
Als er sprake is van conversie naar fout wordt de status variabele van 0 in 1 gewijzigd. De bijbehorende "volg" variabelen krijgen dan als waarde het bezoeknummer. Als er sprake is van conversie naar goed wordt de bijbehorende status variabele op 3 'conversie naar normaal' gezet.
Met de procedure NEWCALC.ULATE worden de status variabelen ABSTAT, ACSTAT, AGSTAT en CD4STAT berekend op grond van vast omschreven beslisregels.
De berekening van de HIV-1 Anti-core status loopt tot 10-6-1993. Dit is het moment dat er overgegaan wordt op een nieuwe wijze van bepaling, die onvergelijkbaar is met de voorafgaande.
Begin 1995 is van een tiental deelnemers de VOLGAB gewijzigd. Doordat de testen op HIV-1 ab in de loop der tijd gevoeliger zijn geworden, komt van een tiental deelnemers de conversiedatum vroeger te liggen (zie HIV1SER record). De oorspronkelijke VOLGAB is opgeslagen in de variabele FIRSTVAB.

Ook na het verlaten van de studie worden er gegevens verzameld over een eventuele AIDS diagnose, zoals vermeld in de variabele DIAGNOSE en overlijden, zoals geregistreerd in het EVENTS record. Er zijn deelnemers, die buiten deze actieve follow-up vallen, omdat ze daar geen toestemming voor hebben gegeven of omdat ze onvindbaar zijn.
Deze deelnemers zijn te herkennen aan:
reden uitval 23 "Wil niet vervolgd worden" of
reden uitval 21 "Verhuisd naar het buitenland" uit het STUDY record of
event 555 "Niet gelukt op te sporen via de Burgelijke Stand " uit het EVENTS record.

Er is één persoon record per deelnemer.
number of records1863
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record16-jan-2001 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq