|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode19
nameTblDruGedragHerhaald
physical file d_data  (SQL Server 2005)
descriptionDruggebruik- en Seksueelgedrag anamnese. 2-3-'89 - heden.
comment shortBevat records afkomstig uit totaal.dbf: deze is bij conversie naar Access opgesplitst in twee tables, nl. TblDruGedragEenmalig en TblDruGedragHerhaald
comment longStartdatum 4-12-1985 slaat op vragen, die ook in het protocol 1 al gesteld zijn.
3.1 Drugs
Druggebruikanamnese.
Na korte tijd werd het oorspronkelijke aantal vragen verkleind om de duur van het interview te verkorten (zie boven bij algemeen invoerdocument). Sommige oude variabelen zijn hierbij samengevoegd en derhalve in TOTAAL.DBF gehercodeerd. Per 20-1-1992 zijn de vragen V95 en V96 komen te vervallen en zijn de variabelen ADAM en V92B toegevoegd. Per 21 maart 1994 is variabele ADAM vervangen door PLAATS en is BSPLAATS toegevoegd.
Het coderen van de variabele 'datum uitslag HIV-test' gebeurd via een beslissingsboom, zie figuur 2.
3.2 Seksueel gedrag
Opvolger van vragen in 'extra'-invoerdocument over heteroseksuele privé-contacten. Bij de start van het 2e protocol werd korte tijd een uitgebreide versie afgenomen (codeboek 10.1). I.v.m. beperking van de interviewduur werd deze sterk ingekort. De eerste volledige versie werd alleen ingekort ingevoerd. Bij enkele personen (4) werd al in april 1990 weer een korte vragenlijst afgenomen.
Per 5 februari 1992 is de vragenlijst enigszins aangepast zodat ook seksueel contact met een gewezen vaste partner (indien geen huidige vaste partner) geregistreerd kan worden. Per 8 februari 1992 is een vraag toegevoegd: S3A, vaste partner wel/niet AOD-deelnemer.
number of records28102
startdate4-dec-1985
stopdate4-nov-2014
resp. centreGGD
record6-nov-2014 11:49
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq