|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode192
nametblSTUDY
physical filen.v.t. homconv_mdb  (Access 97)
descriptionStudie, waarin de deelnemers participeren.
comment short
comment longHet STUDY record bevat de registratie van studie, waarin de deelnemers participeren. Het medicijngebruik binnen deze studies staat geregistreerd in het studie dosis record.

Studie 1 is de studie naar het natuurlijk beloop van de HIV infectie en de inciden-tie van HIV en AIDS onder HIV-seronegatieve en HIV-negatieve homo-seksuele mannen tussen 18-65 jaar met minstens twee verschillen-de seksuele contacten in de laatste zes maan-den voorafgaande aan in-take.
Binnen studie 1 kunnen drie groepen onderscheiden worden, de deelnemers uit protocol 1, protocol 2 en de 6000 nummers. De intake van protocol 1 vond plaats van oktober 1984 tot april 1985. Deze deelnemers hebben een sequentienummer kleiner dan 1000. Protocol 2 stond alleen open voor seronegatieve mannen. De intake startte in april 1985. Deze deelnemers hebben een sequentienummer tussen de 1000 en 1999. Seropositieve mannen, die asymptomatisch zijn worden als 6000 nummer geregistreerd. De intake startte in februari 1988. Deze deelnemers hebben een sequentienummer tussen 6000 en 6999.
De restgroep, die niet aan de intake criteria van studie 1 voldoen, wordt als 9000 nummer geregistreerd binnen studie 90. Deze deelnemers hebben een sequentienummer tussen 9000 en 9999.

In studie 3 worden de deelnemers aan de Open AZT-studie geregistreerd. Dit is een studie naar de dosis-effect relatie bij behandeling met AZT. De studie startte in april 1987. Deze studie was opgezet als pilot-studie voor de dubbelblinde AZT-studie

In studie 4 worden de deelnemers uit de Dubbelblinde AZT-studie geregistreerd. Dit is een placebo-gecontroleerde studie naar het effect van AZT op de ontwik-keling van AIDS bij HIV-seropositieve asymptomatische personen. De intake voor deze studie begon in februari 1988 en werd beŽindigd in december 1990. Deelnemers aan studie 4 hebben een sequentienummer tussen 8000 en 9000. Als deze deelnemers oorspronkelijk uit studie 1 kwamen, dan is hun oude sequentie nummer geregistreerd in de variabele SEQOUD in het persoonsrecord.

In studie 13 worden de deelnemers uit de AZT vroeg studie geregistreerd. Dit is een studie, waarin deelnemers uit het cohort zijn opgenomen, die een ver-laagd aantal T4 cellen hebben en gestart zijn met vroegbehandeling met AZT. Deze studie is gestart op 13 augustus 1990.

In studie 14 en studie 15 worden de deelnemers aan de Combinatie studie geregistreerd. Dit is een placebo-gecontroleerde studie bij HIV seropositieve personen met T4-cellen minder dan 300/μl naar de effectiviteit en eventuele bijwer-kingen van combinatie-be-hande-ling van AZT en ddI of AZT en ddC in vergelijking met AZT en placebo. De intake startte op 5 juni 1991 en sloot op 29 oktober 1991.
In studie 16 worden de deelnemers uit de Delta studie geregistreerd.
Dit is placebo-gecontroleerde studie bij personen met een symptomatische HIV infectie (CDC IV) of T4 cellen minder dan 350/μl naar de effec-tiviteit en eventuele bijwerkingen van combinatie-be-hande-ling van AZT en ddI of AZT en ddC in vergelijking met AZT en placebo. De intake startte op 1 maart 1992 en sloot in september 1995.

Studie 17 en 18 zijn een registratie van naar de veiligheid en immuno-geniciteit van diverse HIV vaccins bij HIV-geÔnfecteerd personen. De intake startte op 17 mei 1993.

Studie 19 is een registratie van de Triple studie, een vergelijkend onderzoek naar ontwikkeling van resistentie voor anti-retroviraal naÔeve personen.
De intake was in april 1996.
Studie 20 , de AZT/D4T versus D4T/3TC studie is een vergelijkende studie naar effectiviteit en toxiciteit voor anti-retroviraal naÔeve deelnemers. De intake startte in juli 1996.

Studie 21, de Native studie is een vergelijkende studie naar een combinatie van retrovirale middelen:AZT/3TC, d4T/ddI of d4T/3TC. De keuze van de aanvullende protease remmer is vrij. Dit is een NATEC studie.

Studie 22, de Atlantic studie is een vergelijkende studie naar drie combinatie therapieen:d4T/ddI/nevirapine, d4T,ddI/3TC of d4T/ddI/indinavir. Dit is een NATEC studie. De intake startte juni 1997.

Voor deelnemers, die officieel uit de studie zijn gegaan, maar wel de GG&GD bezoeken, is studie 0 " Studie beŽindigd, blijft bezoeken " gecreŽerd.

In juli 1995 is er een onderzoek gestart onder jonge homoseksuelen. Een aantal van deze groep is doorgegaan als cohortdeelnemer. Deze deelnemers zijn te herkennen aan SEQ nummer( tussen 3000 en 4000) en aan initiŽle studiecode.
Deze deelnemers staan geregistreerd in:
studie 30, bloedafname met uitslag van de HIV test,
studie 31, bloedafname zonder dat de uitslag van de HIV test aan hun werd meegedeeld en
studie 32, speekselkweek, waarbij de uitslag niet werd meegedeeld.
De serologische uitslagen van deelnemers uit studie 31 en 32 in een aparte tabel bewaard.
number of records2334
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record16-jan-2001 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq