|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode25
nametblDruTempHIV
physical file d_data  (SQL Server 2005)
descriptionOp GG&GD ingevoerde HIV-uitslagen. 3-4-'89 - heden. Deze data is met de hand ingevoerd. De originele data is ook te vinden in tblHIVRNA. tblHIVRNA is nauwkeuriger, maar minder up to date.
comment short
comment long3.5 Virologie
Via het AMC verkregen virologische gegevens. Vanaf maart 1993 is het AMC uitslagen op eigen uitslagformulieren gaan produceren. Hierop zijn een aantal Western Blot bandjes vervallen, samengevoegd of toegevoegd.

HIV-antigeen
De status HIV-antigeen werd in het eerste protocol tot oktober 1988 door het AMC aangeleverd. Vanaf oktober 1988 werd de status door het AOD zelf gegenereerd op basis van de Optical Density en Cutoff waarden. M.i.v. 16 september 1992 werd door het AMC overgestapt naar een nieuwe wijze van HIV-antigeen bepalen, dezelfde methode die voor 1 oktober 1988 ook gebruikt blijkt te zijn. De antigeen status kan vanaf 16 september 1992 niet meer direct afgeleid worden uit Optical Density en Cutoff en wordt door AMC weer apart op uitslagformulier gezet en ingevoerd.
De HIV-antigeen concentratie is in het 2e protocol tot 15 september 1992 weergegeven in units, dit is een semi-kwantitatieve bepaling. Vanaf 16 september 1992 wordt de antigeen concentratie uitgedrukt in pg/ml, en valt een factor 5.75 lager uit.

Anti-core
In het eerste protocol is deze variabele overgenomen zoals door het AMC gespecificeerd. Van het begin van het tweede protocol tot 1 juli 1992 werd de status anti-core door het AOD zelf gegenereerd aan de hand van Optical Density (OD) en Cut-off (CO) waarden. Vanaf 1 juli 1992 zijn zowel status als titer van de anti-core onbekend, omdat de tot dan toe gebruikte test uit de handel genomen was. Vanaf juni 1993 werd weer een anti-core (p24) test uitgevoerd bij HIV-positieve deelnemers, met een nieuwe test. Deze test gaf geen uitsluitsel over de status anti-core en is niet vergelijkbaar met de oude test. Met terugwerkende kracht zou deze test ook toegepast worden op HIV-positieve bloedjes waar nog geen core bij bepaald was. Vanaf november 1994 werd de nieuwe test ook kwalitatief uitgevoerd en als statusvariabele (op grond van Cutoff en Optical Density) aangeleverd door het AMC.
Vanaf juli 1994 worden er geen core-titers meer bepaald door het CLB.

Uur bloedafname
Tussen 20-1-1992 en 20-7-1993 werd op dit invoerdocument ook het tijdstip van bloedafname geregistreerd (variabele UUR; zie 2.4).

Western Blot
Per 15 september 1994 zijn groot aantal (N=139) Blot-uitslagen alsnog beschikbaar gekomen van ELISA-positieven waarbij de Blot-uitslag voordien ontbrak. Per die datum resteerden er nog 4 ELISA-positieven die (nog) niet geblot waren omdat er te weinig serum van beschikbaar was.

Fenotype (SI)
Vanaf november 1992 prospectief bepaald. Bij personen met SI is retrospectief het moment van de switch bepaald. Het fenotype is ook bepaald bij alle laatste bezoeken in het tweede protocol.

Antistoffen
voor juni 2013 werd gebruik gemaakt van AxSYM/Abbott, hier werden ook OD en cutoff waarden ingevoerd. Vanaf juni 2013 is gebruik gemaakt van Liaison/Diasorin, zonder invoer van OD en cutoff waarden.
number of records27594
startdate4-dec-1985
stopdate9-okt-2014
resp. centreGGD
record12-jun-2015 00:00
ID fieldCohortID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq