|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode361
namehomimputed
physical filec:\bolderdata\gggd\imputed\iduimputed.sav iduimputed_sav  (SPSS)
description
comment short
comment longHOMimputed zijn de data van het homocohort. Alleen de personen in groepen 1 en 2b,c,d als beschreven in de file censor.pdf zijn meegenomen.
Ook hier zijn de kolomnamen een beetje verwrongen door SPSS. Imputed_ is op basis van de cohort seroincidentiecurve, terwijl imputed1 op basis van CD4 bij intrede is voor personen met een seroconversieinterval groter dan 1 jaar en het midpoint voor de anderen.
Als de data voor analyse gebruikt worden, is het belangrijk te noemen dat voor het homocohort de op CD4 gebaseerde methode NIET gebruikt kan worden als CD4 een covariaat in de analyse is.
number of records333
startdate
stopdate
resp. centreGGD
record21-mei-2001 00:00
ID fieldID


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq