|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

table information

     

tablecode426
nametblDruAidsd
physical file d_data  (SQL Server 2005)
descriptiond-dataProtocol1 Algemene vragenlijst, 4-12-'85 - 29-3-'89
comment short
comment long1.1 Aidsd (bestand: AIDSD.DBF)
Algemene vragenlijst ingaande op socio-demografische karakteristieken, lichamelijke klachten, oraal druggebruik, spuitgedrag en seksueel gedrag (met name prostitutie). Werd bij elk (regulier) bezoek afgenomen. Er bestaan aparte versies voor 1e en vervolgbezoeken.
Aanvullingen die in de loop der tijd zijn aangebracht:
V100 hero´ne snuiven (vraag 100)
DATUIT datum uitslag van HIV-test vorige bezoek
HIVAG HIV-antigeen status (alleen voor HIV-positieven); werd vanaf begin oktober 1987 (tussen 30-9-1987 en 7-10-1987) op de invoerkaart genoteerd
CORE HIV anticore status (alleen voor HIV-positieven); werd evenals HIVAG vanaf begin oktober 1987 op de kaart genoteerd
PLBEZ plaats bezoek=9, Emiliehoeve te Den Haag; tussen oktober 1987 en januari 1989 werden 101 Haagse deelnemers geworven, uitsluitend voor een eenmalig onderzoek.
Zowel DATUIT, HIVAG, als CORE zijn ook met terugwerkende kracht ingevoerd (en eventueel bepaald).
number of records2027
startdate4-dec-1985
stopdate29-mrt-1989
resp. centreGGD
record6-nov-2014 11:49


This screen displays information about a table.
  • click on "fields" to view information about the fields of this table
  • click on "studies" to view a list of studies that used this table
  • click on "SPSS labels" to generate an SPSS syntax file with field and variable labels
  • click on "code books" to view a list of codebooks that reference this table
  • click on "ID's" to view more information about the ID's in this table (only available with sufficient rights)
  • faq