|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

Research Proposal

Research(ers)

The Amsterdam Cohort Studies on HIV infection and AIDS, a collaboration between the Health Service of Amsterdam, the Academic Medical Center of the University of Amsterdam, Sanquin Blood Supply Foundation and the University Medical Center Utrecht, are part of the Netherlands HIV Monitoring Foundation and financially supported by the Netherlands National Institute for Public Health and the Environment. Since 1984 cohorts of homosexual men and (injecting) drug users are followed to study the epidemiology, pathogenesis and effects of interventions of HIV/AIDS and other blood borne and sexually transmitted infections. Of each participant blood is frequently drawn for virological and immunological tests and storage of serum and leukocytes.

How do you obtain data or materials for your research?

Are you planning a research project? Then, you can submit a research proposal to obtain data or material of participants from the Amsterdam Cohort Studies. To do this, we request that you submit a research proposal and an additional material request when needed (forms can be downloaded below), and send these form to Neeltje Kootstra. The project leaders of the Amsterdam Cohort Studies then decide if the proposal is accepted. You will be informed whether your proposal is approved, a process that requires sufficient time. After that, we will make an appointment with you to send the data or ship materials.
If you are not affiliated with the ACS, please contact Neeltje Kootstra before submitting your full proposal. You can find her contact info below.

Onderzoek(ers)

De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) naar HIV en AIDS, een langdurig samenwerkingsverband tussen de GGD Amsterdam, het AMC, UMCU en Sanquin Research, zijn onderdeel van de Stichting HIV Monitoring en worden gefinancierd door het RIVM. Sinds 1984 wordt bij cohorten van homoseksuele mannen en (injecterende) druggebruikers onderzoek gedaan naar de prevalentie, incidentie en pathogenese van de HIV infectie en andere bloed- en seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook worden interventiestudies gedaan met antivirale middelen en vaccins. Van elke deelnemers zijn met relatief grote frequentie bloedmonsters afgenomen waaruit sera en leukocyten zijn gescheiden en opgeslagen.

Hoe kunt u data of materialen aanvragen voor een onderzoek?

Wilt u een onderzoek uitvoeren? Dan kunt u een onderzoeksvoorstel doen om data of deelnemermateriaal te krijgen van de Amsterdamse Cohort Studies. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier en eventueel een materiaal lijst invullen en sturen naar Neeltje Kootstra. Formulieren vind u onder aan deze site. De projectleiders van de Amsterdamse Cohort Studies beoordelen of aan de aanvraag kan worden voldaan. Is dat het geval dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld, dit kan enige tijd duren. Daarna maken we afspraken met u over het aanleveren van de data of materialen.
Indien u niet geaffilieerd bent met de ACS verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Neeltje Kootstra alvorens het onderzoeksvoorstel in te dienen. Haar contactinformatie staat onderaan deze pagina.


Please save documents to your own computer. Right-click and choose 'save target as'.
Request for data form (research proposal)
Request for material


Adress:
Neeltje Kootstra, PhD
Head Laboratory for Viral Immune Pathogenesis
Dept Experimental Immunology
Academic Medical Center
M01-120
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
The Netherlands
phone: +31-20-5668298
fax: +31-20-5669756
e-mail: N.A.Kootstra@amc.uva.nl